DSpace logo

ПРАЦІ ВЧЕНИХ ОДАУ Community home page

Logo

Browse

Sub-communities within this community

Logo

Наукова література

Книги, монографії, посібники, наукові видання

Collections in this community

Logo

*АВТОРЕФЕРАТИ

Автореферати дисертацій вчених ОДАУ

Logo

*НАУКОВІ ПРАЦІ АСПІРАНТІВ*

Наукові праці, статті із збірників, журналів, тези конференцій

Logo

*НАУКОВІ СТАТТІ РІЗНИХ АВТОРІВ*

Статті із книг, журналів, збірників

Logo

Агапова Євгенія Михайлівна

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва ОДАУ

Logo

Агєєва Олександра Валентинівна

Кандидат с\г. наук, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин,

Logo

Антонік Ірина Іполитівна

Кандидат с\г. наук, доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Logo

Артемов Владислав Олександрович

Кандидат техн. наук, доцент кафедри землеустрою та кадастру

Logo

Балан Галина Олександрівна

Кандидат с\г. наук, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин

Logo

Бахчиванжи Людмила Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту,

Logo

Безалтична Олена Олександрівна

Кандидат с.-г. наук, директор Навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультури

Logo

Бельдій Марія Григорівна

Старший викладач кафедри садівництва, виноградарства, біології і хімії

Logo

Богач Микола Володимирович

Доктор ветеринарних наук, професор кафедри епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Logo

Богдан Микола Кирилович

Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин

Logo

Бойко Юрій Олександрович

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології, патофізіології та біохімії

Logo

Бондар Людмила Пилипівна

Кандидат біол. наук, доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії,

Logo

Брошков Михайло Михайлович

Ректор ОДАУ, доктор ветеринарних наук, професор кафедри фізіології, біохімії та мікробіології

Logo

Булишева Дар’я Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Буряк Євген Іванович

Професор кафедри епізоотології, паразитології та мікробіології

Logo

Валентюк Наталія Олександрівна

Кандидат технічних наук, асистент кафедри польових і овочевих культур

Logo

Варфоломеєва Оксана Анатоліївна

старший викладач кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Logo

Войтенко Степан Петрович

Доктор техн.наук, професор кафедри геодезії та природокористування

Logo

Волкова Ірина Олександрівна

Кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії, історії і політології

Logo

Галицький Олександр Миколайович

Доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства

Logo

Гарматюк Катерина Володимирівна

Доктор наук, асистент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Logo

Горбенко Ігор Вікторович

Інженер, асистент кафедри агроінженерії (механізації с.-г.)

Logo

Горобей Олексій Михайлович

Кандидат вет. наук, доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи

Гострик В.М.

Кандидат вет. наук, доцент кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Logo

Губич Олена Юріївна

асистент кафедри захисту, генетики і селекції рослин

Logo

Губіна Ганна Леонідівна

Кандидат юридичних наук. Доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

Logo

Гуляєва Інна Іванівна

Доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин, кандидат біолічних наук

Logo

Гуменний Олег Григорович

Кандидат ветеринарних наук, зав.кафедрой епізоотології та паразитології (2015-2020)

Logo

Гуніч Вікторія Володимирівна

Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Logo

Гурко Євгенія Юріївна

Асистент кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин

Logo

Гусятинська (Сичова) Олена Олександрівна

Кандидат с/г наук, доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Logo

Гєрдєва Альона Олександрівна

Кандидат вет. наук, доцент. Завідувач кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Logo

Данчук Олексій Володимирович

Доктор ветеринарних наук, доцент кафедри фізіології, біохімії та мікробіології

Logo

Добрянська Наталя Анатоліївна

Доктор економ. наук, професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства

Logo

Домущі Дмитро Панасович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії

Logo

Дубін Руслан Анатолійович

Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Logo

Дударев Ігор Іванович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії

Logo

Дяченко Олексій Петрович

Доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій

Logo

Дідур Ганна Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Logo

Замлинська Ольга Володимирівна

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

Logo

Запека Ірина Євгеніївна

Кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Logo

Запша Галина Миколаївна

Завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор

Logo

Зеленіна Оксана Михайлівна

Асистент кафедри фізіології, патофізіології та біохімії

Logo

Знамеровська Тетяна Миколаївна

Асистент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування

Logo

Зорунько Віктор Іванович

Декан агробіотехнологічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин

Logo

Казанджі Альона Вікторівна

Кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту

Logo

Каргіна Наталія Вікторівна

Бібліотекар І кат. ФБ ОДАУ

Logo

Карунський Олексій Йосипович

Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин

Касьянова Валерія Анатоліївна

Доцент кафедри обліку і оподаткування

Logo

Кириленко Віталій Михайлович

Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Logo

Китаєва Алла Павлівна

Доктор с\г. наук, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Logo

Кобилянська Алла Валеріївна

Кандидат економічних наук, професор факультету економіки та управління (2020-2021)

Logo

Коваленко Олена Анатоліївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,

Logo

Ковбасенко Володимир Мусійович

Доктор ветер. наук, професор кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи

Logo

Когут Інна Миколаївна

Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри польових і овочевих культур

Logo

Колмогорова Ірина Володимирівна

Кандидат економічних наук, викладач кафедри менеджменту

Logo

Коренєва Жанна Борисівна

Кандидат ветеринарних наук, доцент. Завідувач кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Logo

Косенко Світлана Юріївна

Кандидат с\г. наук, доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Logo

Котець Генадій Іванович

Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин,

Logo

Крайнов Олег Олександрович

Кандидат біол. наук, доцент. Завідувач кафедри захисту, генетики і селекції рослин

Logo

Кривенко Анна Іванівна

Доктор с.-г. наук, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин

Logo

Кривий Микола Федорович

Асистент кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Logo

Крюкова Ірина Олександрівна

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування

Logo

Кудашев Сергій Миколайович

Кандидат технічних наук, асистент кафедри агроінженерії

Logo

Кушнір Володимир Юрійович

Кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Logo

Кірович Наталія Олександрівна

Кандидат с\г. наук, доцент, завідувач кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Logo

Латюк Григорій Іванович

Кандидат с.-г.х наук, доцент кафедри польових і овочевих культур

Logo

Левченко Анна Григорівна

Кандидат вет. наук, доцент кафедри фізіології, біохімії та мікробіології

Logo

Левіна-Костюк Марія Олександрівна

Кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту

Logo

Леонідова (Свідерська) Ірина Вікторівна

Кандидат географ. наук, доцент, завідувач кафедри геодезії та природокористування

Logo

Лівінський Анатолій Іванович

Доктор економ. наук, професор кафедри менеджменту

Logo

Майстренко Людмила Володимирівна

Кандидат філолог. наук, ст. викладач кафедри української та іноземних мов,

Logo

Макаревич Тетяна Володимирівна

Кандидат вет. наук, доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики

Logo

Малащук Оксана Степанівна

Кандидат економічних наук, доцент. Декан факультету геодезії, землеустрою та агроінженерії,

Logo

Малецька Інна Вячеславівна

Кандидат педагогічних наук. Проректор з науково-педагогічної та методичної роботи

Logo

Мартинова Олена Борисівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри фізіології, патофізіології та біохімії

Logo

Марченко Тетяна Юріївна

Доктор сільськогосподарських наук. Доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин.

Logo

Мельничук Оксана Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

Logo

Михайлюк Віктор Іванович

Доктор географічних наук, професор кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Logo

Мовчан Тетяна Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Logo

Морозов Микола Георгійович

Кандидат ветеринарних наук, т.в.о. завідувача кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Logo

Морозюк Наталія Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Logo

Москалюк Інна Вікторівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій

Logo

Мілкус Борис Наумович

Доктор біологічних наук, професор кафедри захисту, генетики і селекції рослин

Міхельсон Любов Павлівна

Кандидат с.-г. наук, асистент кафедри епізоотології та паразитології

Logo

Найда Андрій Васильович

Кандидат економ. наук, доцент кафедри обліку і оподаткування

Logo

Найда Василь Олексійович

Кандидат біологічних наук, почесний професор ОДАУ, доцент кафедри фізіології, патофізіології та біохімії

Logo

Найда Ірина Станіславівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Logo

Найдіч Ольга Володимирівна

Кандидат вет. наук, доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва,

Logo

Насакіна Світлана Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук

Logo

Ожован Олена Олександрівна

Кандидат біолог. наук, доцент кафедри польових і овочевих культур

Орлова Антоніна Вікторівна

Кандидат біолог. наук, доцент кафедри зоогігієни і загального тваринництва

Logo

Орлова Вікторія Олександрівна

Кандидат юридичних наук, викладач кафедри економічної теорії і економіки підприємства

Logo

Осадчук Петро Ігорович

Кандидат техн. наук, доцент кафедри агроінженерії

Logo

Панасюк Ольга Пантеліївна

Старший викладач кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Logo

Панікар Ігор Ігорович

Доктор вет. наук, професор, завідувач кафедрою епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора Атамася В. Я.

Logo

Пасніченко Олександра Сергіївна

Кандидат вет.наук, асистент кафедри нормальної і патологічної анатомії та патофізіології

Logo

Пероцька Людмила Вадимівна

Кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Logo

Петренко Ольга Павлівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

Logo

Петренко Світлана Олександрівна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології і хімії

Logo

Петров Леонід Миколайович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії

Logo

Пивоварова Ірина Вікторівна

Кандидат вет. наук, асистент кафедри епізоотології та паразитології ім. професора Атамася В.Я.

Logo

Попова Лариса Василівна

Кандидат біол. наук, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин

Logo

Попова Ірина Михайлівна

Кандидат вет. наук, доцент кафедри епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Logo

Попович Віктор Васильович

Доктор економ. наук, професор кафедри менеджменту, декан економічного факультету

Logo

Пушкар Тетяна Дмитріївна

Кандидат с\г. наук, доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Logo

Пєсарогло Олена Георгіївна

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології і хімії. Учений секретар Вченої ради ОДАУ

Logo

Півень Ольга Тарасовна

Кандидат вет. наук, доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи

Logo

Решетніченко Олександр Петрович

Доктор с.-г. наук, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Logo

Родіонова Катерина Олександрівна

Кандидат ветеринарних наук, доцент, декан факультету ветеринарної медицини

Logo

Розум Євген Юрійович

Кандидат вет. наук, доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи

Logo

Розум Євген Євгенович

Кандидат вет. наук, доцент кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Logo

Роман Лілія Григорівна

Кандидат вет. наук, доцент кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Logo

Роша Лариса Григорівна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Logo

Рудь (Селіна) Валентина Олегівна

Кандидат с\г. наук, викладач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи

Logo

Рудік Олександр Леонідович

Завідувач кафедри польових і овочевих культур. Доктор сільськогосподарських наук, доцент

Logo

Різничук Ігор Федорович

Кандидат с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин

Logo

Савчук Юрій Олексійович

Кандидат сільськогосподарських наук, завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології і хімії

Logo

Сакун Микола Миколайович

Кандидат техн. наук, доцент кафедри інформаційних технологій

Logo

Самуйлік Микола Миколайович

Кандидат політ. наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук

Logo

Сахацький Микола Павлович

Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

Севастьянов Олександр Григорович

Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Logo

Сидоренко Олексій Павлович

Кандидат філософських наук, професор кафедри філософії, історії і політології

Logo

Скрипка Галина Андріївна

Кандидат ветер. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи

Logo

Скрипка Марина Вікторівна

Доктор ветер. наук, професор кафедри нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії

Logo

Слюсаренко (Чуйко) Віолетта Сергіївна

Асистент кафедри садівництва, виноградарства, біології і хімії

Logo

Смирнова (Петруня) Наталія Василівна

Кандидат екон. наук, доцент кафедри менеджменту

Logo

Смоленська Лідія Іванівна

Старший викладач кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Logo

Соколов Костянтин Костянтинович

Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри польових і овочевих культур

Logo

Степанова Наталія Олександрівна

Кандидат вет. наук, асистент кафедри фізіології, біохімії та мікробіології

Logo

Стоянова-Коваль Світлана Савівна

Доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування

Logo

Сукманський Олег Іванович

Доктор мед. наук, професор кафедри нормальної і патологічної анатомії та патофізіології

Logo

Сусол Руслан Леонідович

Доктор с.-г. наук, професор кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва,

Logo

Тарасенко Людмила Олексіївна

Доктор ветер. наук, професор. Завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи

Logo

Телятніков Андрій Володимирович

Доктор ветер. наук, професор кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Logo

Тихонов Павло Сергійович

Кандидат біол. наук, доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії

Logo

Тодоров Микола Іванович

Кандидат вет. наук, доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Logo

Улизько Сергій Іванович

Кандидат ветер. наук, доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Logo

Уминський Сергій Михайлович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії

Logo

Федорова Інна Валеріївна

Викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук

Logo

Фоменко В’ячеслав Анатолійович

Кандидат екон. наук, доцент кафедри геодезії, землеустрою та земельного кадастру

Logo

Франчук-Крива Любов Олексіївна

Кандидат вет. наук, асистент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Logo

Халевицька Тетяна Григорівна

Асистент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування

Logo

Хамид Кіра Олександрівна

Асистент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Logo

Хреновськов Едуард Іванович

Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії

Logo

Хімич Марія Сергіївна

Кандидат вет. наук, доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи

Logo

Цуканов Юрій Семенович

Кандидат технічних наук, професор кафедри агроінженерії

Logo

Чорний Віталій Андрійович

Кандидат вет. наук, доцент кафедри епізоотології та паразитології ім. професора Атамася В. Я.

Logo

Чігірьов Валерій Олександрович

Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин

Logo

Шабатура Тетяна Сергіївна

Доктор екон. наук, професор. Завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства

Logo

Шевченко (Нікіфорчук) Аліса Анатоліївна

Кандидат економ. наук, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

Logo

Шишков Іван Дмитрович

Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри польових і овочевих культур

Logo

Щербаков Віктор Якович

Доктор с.-г. наук, професор кафедри польових і овочевих культур

Logo

Юркевич Євген Олександрович

Доктор с.-г. наук, професор кафедри польових і овочевих культур

Logo

Яковенко Анатолій Миколайович

Кандидат технічних наук, професор. Завідувач кафедри агроінженерії

Logo

Ясько Валентина Михайлівна

Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Євдокимова Алла Миколаївна

Доктор технічних наук, професор факультету механізації сільського господарства

Logo

Іванова (Петренко) Світлана Олександрівна

Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри садівництва, виноградарства, біології і хімії

Logo

Іовенко Артем Володимирович

Кандидат вет. наук, доцент кафедри епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася

Logo

Іщенко Ірина Олександрівна

Кандидат с.-г. наук, доцент. Професор кафедри садівництва, виноградарства, біології і хімії.