DSpace logo

*НАУКОВІ СТАТТІ РІЗНИХ АВТОРІВ* Collection home page

Logo

Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 345
Issue DateTitleAuthor(s)
2022ІМУННА СИСТЕМА ПТИЦІ ТА ССАВЦІВ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА; Гарагуля Г., Северин Р., Момот А., Жунько І.; Haragulya H., Severin R., Momot A., Zhunko I.
2022ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ В АГРОБІЗНЕСІ (ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ); Губіна Г.; Hubina H.
2022ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ МОЛОКА ВІВЦЕМАТОК РІЗНИХ ПОРІД; Мамедова В.; Mamedova V.
2022ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПАРАМЕТРІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ОЗОНО-ПОВІТРЯНОЇ СУМІШІ; Пушкар Я.; Pushkar J.
2021ТІНЬОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ПОДАТКОВОМУ СЕКТОРІ; Яковенко А.О., Гнатьєва Т.М.
2021ОЗОКЕРИТ ЯК ФЛОТАЦІЙНИЙ ЗБИРАЧ КАТІОНІВ СU2+.; Бельдій М.Г., Пожарицький О.П.
2021РІСТ КОЗЛЯТ В РАННІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУСлюсаренко В. С.
2021НУТРИЦІОЛОГІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ В ГОДІВЛІ СОБАК; Ніколенко І.В., Ланцова Д.О.
2021АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ; Гарматюк К. В.
2021МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ; Чебан О.; Cheban O.
2021ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ ПОРОДИ П’ЄТРЕН ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ; Тацій О.; Таций А.; Tatsi A.
2021АГРАРНИЙ ВІСНИК ПРИЧОРНОМОР’Я – ПО СТОРІНКАХ ІСТОРІЇКрайтель О., Башкатова Г.; Kraitel O. , Bashkatova H.
2012ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ; Войцеховський І. О.; Войцеховский И.А.; Voytsekhovskyy І.
2012ПРОБЛЕМА РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО її ВИРІШЕННЯ В СІВОЗМІНАХ З КОРОТКОЮ РОТАЦІЄЮ; Патик С. М.; Патык С. М.; Patyk S.
2012МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРУНТІВ СМУГИ ПЕРЕХОДУ ВІД СЕРЕДНЬОГО ДО СУХОГО СТЕПУ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї; Мороз Г. Б.; Moroz G.
2012ФОРМУВАННЯ УРОЖАЮ НАСІННЯ ОЗИМОГО РІПАКУ, ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНСЕКТЕЦИДУ В ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ; Мойсієнко О. Ю., Робу В. Т., Мішин С. М.; Мойсиенко А. Ю., Робу В. Т., Мишин С. Н.; Moysienko A.Y., Robu V.T., Mishin S. N.
2012ЗАСТОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЮ ТА ЯКОСТІ ВИНОГРАДУ СОРТУ БАСТАРДО МАГАРАЦЬКИЙ; Каменева Н. В., Борболюк Т. Г.; Kameneva N.V. Borbolyuk T.G.
2012ЗАЛЕЖНІСТЬ ДІЇ БІОПРЕПАРАТІВ ПРИ ПРОТРУЄННІ НАСІННЯ ВІД ЙОГО ФРАКЦІЙ; Бугро О. П.; Bugro O.
2012ВПЛИВ ТИПУ ФОРМУВАННЯ КУЩІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИНОГРАДУ СОРТУ МУСКАТ ОДЕСЬКИЙ В УМОВАХ ПІВДНЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ; Борболюк Т.Г., Каменева Н.В.; Borbolyuk T.G. Kameneva N.V.
2014СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ХАРАКТЕРИТИКИ ТА ДІАГНОСТИКИ ҐРУНТІВ СЕРЕДНЬО-СУХОСТЕПОВОГО ПЕДОЕКОТОНУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я; Мороз Г. Б.; Moroz G.B.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 345