DSpace logo

Попович Віктор Васильович Collection home page

Logo

Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2014ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ І СПЕЦИФІКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАЦІПопович В.В., Колмогорова І.В.; Popovich V., Kolmogorova I.
2014СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙПопович В.В., Колмогорова І.В.; Popovich V., Kolmogorova І.
2014СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛА И АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИПопович В.В., Колмогорова И.В.; Popovich V., Kolmogorovа I.
2012ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІПопович В.В., Колмогорова І.В.; Popovich V., Kolmohorova I.
2013ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ТЕХНОЛОГІЙПопович, В.В.; Popovich, V.
2014АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИМІРЮВАННЯ КІЛЬКІСНОГО І ЯКІСНОГО СТАНУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУПопович, В.В.; Добрянська, Н.А.; Popovych, V.; Dobrianska, N.; Добрянская, Н.А.; Попович, В.В.
2009КАПІТАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ РЕФОРМОВАНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВПопович, В.В.; Литвиненко, К.С.; Литвиненко, Е.С.; Popovich, V.; Litvinenko, К.
2014ФОРМУВАННЯ ЗАВДАНЬ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ОРГАНІЗАЦІЇСмирнова, Н.В.; Попович, В.В.; Смирнова, Н.В.; Попович, В.В.; Smyrnova, N.; Popovуch, V.
2013ВПЛИВ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВАСтоянова-Коваль, С. С., Попович, В. В.
2013LABOUR MARKET: THEORETICAL ASPECTPopovych, V.V.; Попович, B.B.; Dobryanskaya, N.A.; Добрянська, H.A.; Добрянская, H.A
2010АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АПК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІОстровський П.І., Радова О.В., Попович, В.В.
2011ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХПопович, В.В. Топов Г.І. Топов Г.И. Topov G.; Попович, В.В. Топов А.Г. Топов А.Г. Тopov A.; Popovich, V.
2017DIVERSIFIED CORPORATE ASSOCIATIONS: MODERN SCORECARD ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THEIR EFFECTIVENESSДобрянська Н.А., Попович В.В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13