DSpace logo

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 4040  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1971Ветеринарно-санитарная оценка, рационализация методов переработки и использования непищевого сырья, не имеющего специального назначения, и отходов убоя животныхКовбасенко, В.М.
1989О ДЕГРАДАЦИИ ЧЕРНОЗЕМОВ НА ДУНАЙ-ДНЕСТРОВСКОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕКрейда Н. А., Михайлюк В. И., Кичук И. Д.; Kreida N., Mikhayliyk, V., Kichuk D.
1995СЛИТЫЕ ПОЧВЫ В ПОЙМАХ МАЛЫХ РЕК ЮГА УКРАИНЫМихайлюк, В.И.; Mikhayliyk, V.
1998ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОФЛОРИ ОЧЕЙ У ТЕЛЯТ, ХВОРИХ НА КЕРАТОКОН’ЮНКТИВІТИМорозов М.Г.; Morozov N.
1999РАННЄ ПРОГНОЗУВАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ЕМБРІОГЕНЕЗУКірович, Н.О.; Кирович, Н.А.; Kirovich, N.A.
1999РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИСОТИ РОСЛИН В НАБОРІ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІБондар Л.П., Корлюк С.С., Герасименко В.П.; Бондарь Л.Ф., С.С. Корлюк Герасименко В.Ф.; L.F.Bondar, B.F.Gerasimenko ,S.S.Korlyuk
2000Організація інтегрованих формувань за участю сільськогосподарських підприємств на основі акціонерних відносинДідур, Г.І.
2000Оцінка інвестиційної привабливості переробної галузі агропромислового комплексуПетруня, Н.В.
2000GENETIC ANALYSIS OF SOME QUANTITATIVE TRAITS OF WINTER SOFT WHEAT VARIETIES DEVELOPED IN DIFFERENT YEARSBondar L. F., Gerasimenko V.F.
2000ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ГЕНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІКорлюк С.С., Герасименко В.П., Бондар Л.П.
2000ВИВЧЕННЯ УСПАДКУВАННЯ ЧИСЛА ТА МАСИ ЗЕРЕН З ГОЛОВНОГО КОЛОСУ ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІБондар Л. П.; Бондарь Л.Ф.; Bondar L.
2001Пріоритетні напрями інвестування підприємств з виробництва і переробки виноградуПетруня, Н.В.; Харківський, Д.Ф.
2001Соціально-економічні умови створення акціонерних товариств в аграрній сферіДідур, Г.І.
2001Інвестування засобів у оборотні активи підприємстваМасленніков, Є.І., Петруня, Н.В.
2001ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И КОРРЕЛЯЦИИ, А ТАКЖЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ НА ЮГЕ УКРАИНЫКрайнов, О.А.; Корлюк, С.С.
2001КЛIНIЧНИЙ ПРОЯВ I ДИФЕРЕНЦIЙНА ДIАГНОСТИКА ПРИ МАСОВИХ КЕРАТОКОН'ЮНКТИВIТАХ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИМорозов М.Г.
2001ОСОБЛИВОСТІ УСПАДКУВАННЯ МАСИ 1000 ЗЕРЕН У СОРТІВ ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ РІЗНИХ РОКІВ СТВОРЕННЯБондар Л. П.; Бондар Л. Ф.; Bondar L.
2001Ґрунти долин річок північно-західного Причорномор’я: екологія, генеза, систематика, властивості, проблеми використання: монографіяМихайлюк В. І.
2001ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОВЖИНИ КОЛОСУ У ОЗИМОЇ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІКорлюк С.С., Герасименко В.П., Бондар Л.П.
2002РОЗВИТОК ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ АПК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІПетруня, Н.В.