�������@Mail.ru
DSpace About DSpace Software
 

Library ODAU >
ПРАЦІ ВЧЕНИХ ОДАУ >
Михайлюк Віктор Іванович >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/993

Название: АГРОТЕХНІЧНІ Й МЕЛІОРАТИВНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВТОРИННО СОЛОНЦЮВАТИХ ЧОРНОЗЕМІВ ПІВДЕННИХ
Другие названия: Агротехнические и мелиоративные мероприятия повышения продуктивности вторично солонцеватых черноземов южных.
Agrotechnical and melioration of a measure for rise of fertility secondary-solonetzic chernozem
Авторы: Михайлюк, В.І.
Михайлюк, В.И.
Mikhayliyk, V.
Козаченко, О.І.
Козаченко, А.И.
Kozachenko, O.
та ін.
Ключевые слова: Грунтознавство
Агротехнічні та меліоративні заходи, продуктивніст, вторинно солонцюваті чорноземи
Агротехнические и мелиоративные мероприятия, продуктивность, вторично солончаковатые черноземы
solonetz processes, «irrigation waters - soil», physical properties of soils
Issue Date: 2008
Издатель: Агроекологічний журнал, № 2
Библиографическое описание: УДК 631.67: 631.452 Михайлюк В.І. Агротехнічні та меліоративні заходи підвищення продуктивності вторинно солонцюватих чорноземів південних / В., В. І. Михайлюк, О. І. Козаченко та ін.// Агроекологічний журнал. - 2008. - № 2. - С. 46-52.
Аннотация: Характеризуються особливості процесів осолонцювання в залежності від показників системи “поливні води - грунти”. Сівозміна з двома полями люцерни, внесення гною, соломи, застосування комбінованої обробки ґрунтів стримує прояв солонцюватості і поліпшує фізичні властивості зрошуваних ґрунтів, забезпечує підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Роздільне внесення меліорантів (до і після основного обробітку) забезпечує розсолонцювання вторинно солонцюватих чорноземів.
Показаны особенности солонцовых процессов в зависимости от показателей системы «оросительные воды - почвы». Севооборот с двумя полями люцерны, внесение навоза, соломы, применение комбинированной обработки почв ограничивает проявление солонцеватости и улучшает физические свойства орошаемых почв, обеспечивает повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Раздельное внесение мелиорантов (до и после основной обработки) обеспечивает рассолонцевание вторично солонцеватых черноземов.
The features of solonetz processes of soils are rotined depending on indexs of system «irrigation waters - soil». Rotation of crops with two fields of lucerne, depositing dung, straw, the application of combined processing of soils limitates the solonetzicity and improves of physical properties of soils, provides rise of productivity of agricultural cultures. The partial depositing of gypsum (before processing soils and after processing soils) provides rise of fertility secondary-solonetzic chernozem.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/993
Appears in Collections:Михайлюк Віктор Іванович

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Агротехнічні й меліоративні заходи підвищення.pdf500,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback