DSpace logo
Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.osau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3572
Title: СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОІНФОРМАЦІ́ЙНИХ СИСТЕМ
Authors: Артемов В.О., Мунтян В.В.
Keywords: ґрунт, дистанційне зондування Землі, геоінформаційні системи, цифрові ґрунтові карти, аерокосмічне знімання, геостатистика, землеустрій
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський державний аграрний університет
Citation: УДК 631.42:528.46+004(043.2) Артемов В. О. Сучасні методи дослідження ґрунтового покриву за допомогою геоінформаці́йних систем / В.О. Артемов, В.В. Мунтян // Актуальні аспекти розвитку науки і освіти: тези доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. НПП та молодих науковців (м. Одеса, 13-14 квітня 2021 р.) / ОДАУ. - С. 271-272.
Abstract: Становлення і розвиток землеустрою нерозривно пов'язано із використанням природних ресурсів, в тому числі й ґрунтових. Основною властивістю ґрунту є родючість – здатність забезпечувати рослини поживними елементами, вологою, повітрям і теплом протягом вегетаційного періоду. Саме ця властивість відрізняє ґрунт від гірської породи. Сучасні екологічні проблеми використання ґрунтів змушують переглянути методи і способи їх використання, а також методологію їх пізнання. Проаналізовано найбільш сучасні методи дослідження ґрунтового покриву: аерокосмічне знімання, дистанційне зондування Землі, гісінформаційні системи, які в подальшому будуть слугувати основним джерелом отримання кількісної просторової інформації про ґрунтовий покрив.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3572
Appears in Collections:Артемов Владислав Олександрович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Артемов.pdf489,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.