�������@Mail.ru
DSpace About DSpace Software
 

Library ODAU >
ПРАЦІ ВЧЕНИХ ОДАУ >
Панікар Ігор Ігорович >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2296

Название: Метод візуалізації у викладанні ветеринарної мікробіології, імунології та вірусології
Другие названия: Visualization method in teaching veterinary microbiology, immunology and virology
Авторы: Панікар І. І. та ін.
Panikar I. and etc.
Ключевые слова: викладання мікробіології, вірусології, імунології, наочні моделі біологічних об’єктів
teaching microbiology, virology and immunology, visual models of biological objects
Issue Date: 2019
Издатель: ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького
Библиографическое описание: УДК 378.14:619:578/579 Панікар І. І. Метод візуалізації у викладанні ветеринарної мікробіології, імунології та вірусології / І. І. Панікар та ін. // Науковий вісник Львівського НУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. – Львів, 2019. - Т 21, № 92. - С. 180–185.
Аннотация: Педагогічна наука має в своєму арсеналі ряд методик подання навчальної інформації. Існують аудіальні, візуальні, кінестетичні та полімодальні методи навчання, в яких інформація представлена відповідно в слуховій, зоровій, моторній формі, або із комбінованою подачею інформації. перед викладачем постає завдання розробити і використати такі методи, що дозволять найкраще донести інформацію до студента, в чому допомагає наочність, яка дає можливість перетворювати усну та письмову інформацію у візуальну форму. Стаття присвячена опису наочних моделей, розроблених авторами. Моделі дозволяють візуалізувати різні біологічні об’єкти: клітини організму, бактерії, віруси, молекули. Моделі виконані із цупкого матеріалу та мають магніт, завдяки чому легко кріпляться до метало пластикової дошки. Моделі відображають морфологічні та функціональні особливості відтворюваних біологічних об’єктів. Колір моделей клітин крові відповідає їх забарвленню при фарбуванні за Романовським, а колір моделей бактерій – їх забарвленню при фарбуванні за Грамом, моделі молекул мають різний колір для відображення різної антигенної структури та різних функцій. Використання моделей допомагає в розумінні інформації, її запам’ятовуванні та дозволяє відображати динаміку процесів у ветеринарній імунології, вірусології та мікробіології. При викладанні ветеринарної мікробіології моделі дозволяють легко засвоїти особливості морфології бактерій та їх тинкторіальні властивості. Найчастіше моделі використовуються в курсі ветеринарної імунології. Вони дозволяють створити мобільні ілюстрації практично до кожної теми лекцій та лабораторних занять. Це особливо важливо під час розгляду таких важких тем, як “Імунна відповідь та її регуляція”, “Роль цитокінів в імунній відповіді”, “Імунодефіцити та аутоімунні хвороби”, “Серологічні реакції в діагностиці патології тварин”. Розроблені нами моделі полегшують сприйняття складних тем у вірусології, наприклад, “Репродукція вірусів”, Антигенна структура вірусів» та інших. З метою вивчення впливу методу візуальних моделей на якість сприйняття навчальної інформації та аналізу ефективності використання моделей ми провели опитування серед студентів. Позитивну роль моделей у вивченні мікробіології, імунології та вірусології відзначили усі опитані студенти.
Pedagogical science has in its arsenal a number of methods of teaching educational information. Visibility is one of the main principles of didactics. There are auditory, visual and kinesthetic teaching methods. The task of the teacher is to develop and use such methods that allow the best way to convey information to the student. The article is devoted to the description of visual models developed by teachers of the Department of Microbiology, Virology and Immunology of the Kharkov State Zooveterinary Academy. The models allow visualization of various biological objects: blood cells and tissues of the animal’s body, bacteria, viruses, molecules. Models are made of dense material and have a magnet. Due to this model is easily attached to the magnetic board. The models reflect the morphological and functional features of the depicted objects. Thus, the color of blood cells corresponds to their color in a smear, the color of bacteria — to a color when stained by Gram, and the different colors of molecules can mean their different function. Most often, models are used in the teaching of immunology. They help to visually show the various factors of immunity and their interactions. Using models, one can create illustrations of the most difficult topics: “Immune response”, “The role of cytokines in the immune response”, “Immunodeficiency and autoimmune diseases”, “Serological reactions in the laboratory diagnosis of infectious diseases”. The use of models helps in understanding information, its memorization and allows reflecting the dynamics of processes in immunology, virology and microbiology. To study the effect of the method of visual models on the quality of perception of educational information and analysis of the effectiveness of using models, we conducted a survey among students. The positive role of models in the study of veterinary microbiology, immunology and virology was noted by all students who participated in the survey.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2296
Appears in Collections:Панікар Ігор Ігорович

Files in This Item:

File Description SizeFormat
document (3).pdf558,02 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback